ibok
Polski | Deutsch | English | Italian

Sonda

Oceń System MS on-line! Twoje zdanie jest dla nas bezcenne.

 

Kontakt

MS więcej niż OKNA
Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Portowa 16
tel. (+48) 59 84 10 800
fax (+48) 59 84 10 802
NIP: 839-21-45-162
Woj. Pomorskie
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
 1. Przed przystąpieniem do montażu ustalić technikę montażu oraz rodzaje materiałów montażowych. Poniżej zamieszczono jedną z technik montażu zalecaną przez producenta.
 2. Sprawdzić poprawność wymiarów okien oraz otworów okiennych. Szczelina między oknem a ścianą powinna być równomierna i dobrana wg poniższej tabeli

  Długość boku

  do 150 cm

  do 250 cm

  do 350 cm

  do 450 cm

  Szerokość fug

  profil PVC biały / kolor

  1/1,5 cm

  1,5/2 cm

  2/2,5 cm

  2,5/3 cm

 3. Wyjąć skrzydło z ościeżnicy i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem okuć.

  UWAGA: Wyjęte skrzydło należy stawiać na jego dolnym elemencie, aby zachować właściwe położenie szyby w skrzydle.

 4. Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy otworu okiennego:

  • dla otworu okiennego bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i po bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem

  • dla otworu okiennego z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło otworu

  UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności pokryć podkładem gruntującym.

 5. Umieścić ościeżnicę w otworze okiennym, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić przekątne.
 6. Przy długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) zastosować rozpórki.
 7. Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów.
 8. Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli lub kotew.

  W przypadku zastosowania dybli w dolnej części ramy należy otwory na dyble wypełnić silikonem w celu ich uszczelnienia. Rozmieszczenie mocowań -

 9. Dolną część ościeżnicy, na zewnątrz pomieszczenia, można dodatkowo uszczelnić przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem podokiennym.

 10. Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą a murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidłowego wypienienia po nałożeniu zwilżyć także pianę.

  UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą spowodować wygięcie ramy do środka. Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

 11. Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar.

  - w przypadku okien jednoskrzydłowych usuwamy kliny górne; pozostawiamy kliny boczne od strony dolnego zawiasu i po przekątnej ku górze klamki.

  - w przypadku okien dwuskrzydłowych usuwamy kliny górne oraz klin dolny środkowy (w przypadku okien ze słupkiem ruchomym); pozostawiamy kliny boczne od strony dolnego zawiasu i po przekątnej ku górze klamki, niezależnie od strony otwierania.

 12. Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar.
 13. Wewnętrzną część spoiny, na całym obwodzie, uszczelnić stosując folię paroszczelną lub silikon.

  W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu można zastosować sznur gąbkowy.

 14. Zamaskować spoinę:
  • od zewnątrz (taśma rozprężna): otynkować, pomalować farbą emulsyjną lub pozostawić nie zakrytą.
  • od wewnątrz (pianka i folia paroszczelna lub silikon): zatynkować, zasłonić płytą kartonowo-gipsową lub listwą maskującą.

 15. Założyć skrzydła i wyregulować okucia zgodnie z załączoną instrukcją .

  UWAGA: Dopuszczalne są odstępstwa od wskazówek dotyczących montażu, jeżeli wymagają tego specyficzne warunki miejsca montażu.