ibok
Polski | Deutsch | English | Italian

Sonda

Oceń System MS on-line! Twoje zdanie jest dla nas bezcenne.

 

Kontakt

MS więcej niż OKNA
Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Portowa 16
tel. (+48) 59 84 10 800
fax (+48) 59 84 10 802
NIP: 839-21-45-162
Woj. Pomorskie
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Firmy wchodzące w skład grupy MS więcej niż OKNA posiadają zestaw wymaganych prawem atestów, certyfikatów i świadectw potwierdzających wysoką jakość produktów. Pełna certyfikacja produktu zgodna jest z wymogami ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz innych ustaw oraz wymogów dyrektyw europejskich.

Główne certyfikaty i świadectwa badań

Świadectwo z badań nr 15-003163-PR01 niemieckiego Instytutu   Techniki   Okiennej  ift  Rosenheim  potwierdzające odporność na włamanie klasy RC / RC2 N drzwi jednoskrzydłowych RC2.

Świadectwo z badań nr LFS00-1468/11/Z00NF potwierdzające, że współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych dwukomorowych o budowie 3Termo-16Ar-3float-16Ar-3Termo wynosi Ug=0,5W/m2K

Świadectwo z badań nr LFS00-01145/14/R07NF potwierdzające, że współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych dwukomorowych o budowie 4Termo-16Ar-4float-16Ar-4Termo wynosi Ug=0,5W/m2K

Świadectwo z badań nr LFS00-01145/14/R07NF potwierdzające, że współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych dwukomorowych o budowie 4Termo-14Ar-4float-14Ar-4Termo wynosi Ug=0,6W/m2K

Świadectwo z badań nr 2300/ICiMB/KT/19 potwierdzające, że współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych jednokomorowych o budowie 4-16Ar-4ClimaGuard Premium2 wynosi Ug=1,0W/m2K

2300-ICiMB-KT-19_2019 [267,21 kB]

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 84/ZKP/11 potwierdzający, że produkowane przez nas izolacyjne szyby zespolone są objęte systemem zakładowej kontroli produkcji (ZKP), spełniającym wymagania określone w normie PN-EN 1279-6.

Klasyfikacja Nr 01145/2010 potwierdzająca przeprowadzenie wstępnego badania typu (ITT) okien i drzwi balkonowych z PVC systemu MS evolution z szybami dwukomorowymi w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.8, 4.14 normy PN-EN 14351-1.

Certyfikat Nr 107/Q/16 uprawniający do oznaczania produkowanych przez nas izolacyjnych szyb zespolonych znakiem iSCQ.

Certyfikat Nr 106/N/16 potwierdzający zgodność produkowanych przez nas izolacyjnych szyb zespolonych z normą PN-EN 1279-5+A2:2011.

Certyfikat Nr 105/B/16 potwierdzający spełnienie wymagań Kryteriów Technicznych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Certyfikat MACO potwierdzający, że produkowane przez nas okna wyposażone w okucia Maco RC 2 N i RC 2 klasy odporności na włamanie spełniają wymagania zawarte w normie PN-ENV 1627.

Certyfikat MACO [4,24 MB]

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2434-CPR-0004 potwierdzający zgodność produkowanych przez nas drzwi zewnętrznych systemu Salamander Bluevoution 73 z zamknięciem przeciwpanicznym do stosowania na drogach ewakuacyjnych z normą EN 14351-1:2006+A2:2016

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 2434-CPR-0005 potwierdzający zgodność produkowanych przez nas drzwi zewnętrznych systemu Salamander Bluevoution 82 z zamknięciem przeciwpanicznym do stosowania na drogach ewakuacyjnych z normą EN 14351-1:2006+A2:2016

Pozostałe atesty i świadectwa badań

Protokół wstępnego badania typu Nr P/0018/07 potwierdzający, że produkowane przez nas szyby zespolone spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 1279 (CE).

Atest Higieniczny Nr B-BK-60211-0740/20 potwierdzający, że profile okienne i drzwiowe, ozdoby oraz profile dodatkowe systemów bluEvolution 73, bluEvolution 82 AD, bluEvolution 82 MD oraz evolutionDrive HST odpowiadają wymaganiom higienicznym.

Raport z badań dla szyby 33.2 klasy P2A

raport_33.2_P2A [57,71 kB]

Raport z badań dla szyby 44.2 klasy P2A

raport_44.2_P2A [57,74 kB]

Raport z badań dla szyby 44.4 klasy P4A

raport_44.4_P4A [57,61 kB]

Klasyfikacja reakcji na ogień